CAN POSTERS TALK?

KABK
Affiche, Fotografie, A0

Uit verschillende posters zijn vraagtekens gesneden die samen een nieuw vraagteken vormen.