ALS ALLES ALLEST

KABK
Eindexamenwerk, Fotografie & Video, Verschillend formaat

 Alles moet steeds groter, leuker, beter, meer en anders zijn.
We worden overstroomd door een hoeveelheid aan alles.
Kan meer ook teveel zijn, of teveel zelfs een probleem zijn?

badkamer

wasbak

bed

kast

deur

plant01

bank

kastje

kapstok